Insolvens och rekonstruktion Uppdrag

Exklusiv skohandlarverksamhet till salu för konkursbos räkning

Reschia Form AB, org. nr 559091-5897, har för­satts i kon­kurs. Bolaget be­dri­ver verk­sam­het in­om de­sign och för­sälj­ning av ex­klu­si­va skor via främst e-han­del. Verksamheten bjuds nu ut till för­sälj­ning. Klicka på län­kar­na ne­dan för an­buds­un­der­lag.

Anbudsunderlag Reschia Form AB i kon­kurs

Anbudsunderlag Reschia Form AB i kon­kurs – Bilaga 1

Anbudsunderlag Reschia Form AB i kon­kurs – Bilaga 2