Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt BST-koncernen

Hamilton har fö­re­trätt grun­dar­na och ma­na­ge­ment i sam­band med för­sälj­ning­en av BST-koncernen till IK Small Cap II Fund. BST är ett tjäns­te­fö­re­tag som le­ve­re­rar hel­hets­lös­ning­ar in­om brand­skydd. Grundarna och ma­na­ge­ment åter­in­ve­ste­rar i sam­band med af­fä­ren.