Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har företrätt Spiltan

Hamilton har fö­re­trätt Spiltan i sam­band med in­ve­ste­ring­en i det ti­di­ga­re Di-Gasellföretaget Boulebar, som om­sat­te nä­ra 175 Mkr i fjol. Boulebar har haft en kraf­tig till­väx­tre­sa och dri­ver nu sam­man­lagt åt­ta bou­le­re­stau­rang­er i fem stä­der: Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Köpenhamn. Spiltan är ett in­vest­ment­bo­lag med ett to­talt ka­pi­tal på ca 3,5 mil­jar­der kro­nor som in­ve­ste­ras i lön­sam­ma no­te­ra­de och ono­te­ra­de bo­lag som drivs av duk­ti­ga ent­re­pre­nö­rer.