Corporate | M&A Partner

Jon Ericson

Kontakt

D: +46 8 407 24 56

M: +46 73 070 30 56

jon.ericson@hamilton.se

Corporate | M&A Partner

Jon Ericson

Jon Ericson är part­ner i Hamiltons verk­sam­hets­grupp Corporate | M&A. Han har om­fat­tan­de er­fa­ren­het av pri­va­ta och pub­li­ka M&A- och ka­pi­tal­mark­nads­trans­ak­tio­ner. Jon fö­re­trä­der så­väl svens­ka som in­ter­na­tio­nel­la pri­va­ta och pub­li­ka bo­lag och pri­va­te equi­ty-spon­so­rer. Jon är ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om Corporate | M&A av Chambers and Partners och är re­kom­men­de­rad av Legal 500.

 

Chambers Europe Leading Individual 2018 Chambers global leadind individuel 2018
Has the skill and judgement for more complex transactions
Clients praise his collaborative approach
 • CV

 • 2016–

  Partner, Hamilton

 • 2008–2016

  Partner, Ashurst

 • 2006–2008

  Bolagsjurist, Nordea Corporate Finance

 • 2000–2006

  Associate, Linklaters

 • 2008

  IFL Finansiell analys, Handelshögskolan

 • 2000

  Jur kand, Umeå universitet