Nyheter

Arkiv

Hamilton förstärker teamet ytterligare

Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners. Rekryteringarna kompletterar övergången av hela Ashurst Stockholms team till Hamilton och förstärker erbjudandet ytterligare inom fastighetsrätt, arbetsrätt och kapitalmarknadsrätt.

Nicklas Hansen ansluter från Grönberg Advokatbyrå och blir ansvarig partner för Hamiltons fastighetsrättsgrupp. Andreas Edenman blir partner i Hamiltons arbetsrättsgrupp och har närmast varit chefsjurist vid Industriarbetsgivarna. Från Roschier ansluter Emil Hedberg som blir ny partner i kapitalmarknadsgruppen.

”Vi fortsätter rita om kartan på den svenska advokatmarknaden. Genom rekryteringarna av Andreas, Nicklas och Emil stärks ytterligare spetsen i vårt erbjudande mot marknaden”, säger Thomas Nygren, styrelseordförande.

”När vi rekryterar är det centralt att hitta medarbetare som utöver marknadsledande expertis även delar vår syn på vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten. De ska ha rätt inställning helt enkelt. Med Andreas, Nicklas och Emil får vi tre nya partners som levererar högsta kvalitet och som verkligen brinner för sina respektive uppdrag. Tillsammans kommer de bidra till att förverkliga visionen som den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige”, säger Johannes Ericson, Managing Partner.

Andreas Edenman kommer närmast från en tjänst som chefsjurist vid Industriarbetsgivarna, en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. Andreas har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor för några av de allra största företagen i Sverige.

Nicklas Hansen kommer närmast från Grönberg Advokatbyrå där han varit ansvarig för fastighetsrättsgruppen. Niklas har även arbetat som bolagsjurist på KF med huvudsaklig inriktning på KF:s fastighetsbolag. Nicklas expertis är fastighetsrätt och han har omfattande erfarenhet av fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt och fastighetsutvecklingsprojekt.

Emil Hedberg kommer närmast från Roschier där han varit verksam inom gruppen för kapitalmarknad och publik M&A. Emil har omfattande erfarenhet från nordiska och internationella transaktioner samt från rådgivning till svenska och internationella industribolag, private equity-aktörer och investmentbanker.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Mon, 18 Dec 2017 23:30:12 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor