Nyheter

Arkiv

Rekonstruktion Componenta Främmestad AB, Componenta Wirsbo AB och Componenta Arvika AB

Componenta Främmestad AB och Componenta Wirsbo AB har den 1 september 2016 inlett företagsrekonstruktion. Rekonstruktionerna handläggs vid Skaraborgs tingsrätt respektive Västmanlands tingsrätt. Componenta Arvika AB har inlett företagrekonstruktion den 2 september 2016 och handläggs vid Värmlands tingsrätt. Advokat Hans Renman vid Hamilton Advokatbyrå har utsetts till rekonstruktör av tingsätten i respektive rekonstruktion.

Ansökningar, beslut m.m. finns under respektive bolag. Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras med information.

För kontakt i nedanstående ärenden var vänlig maila componenta@hamilton.se

For further information in English please contact us at componenta@hamilton.se 

Componenta Främmestad AB är ett helägt dotterbolag till Componenta Finland Oy. Componenta Finland Oy ägs till 100 procent av Componenta Corporation som är noterat på Nasdaq OMX, Helsingfors. Componenta Wirsbo AB är ett helägt dotterbolag till Componenta Främmestad AB. Componenta Arvika AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Componenta Wirsbo AB.  

Componenta Corporation har den 1 september 2016 ansökt om företagsrekonstruktion tillsammans med Componenta Oy, Componenta Främmestad AB, Componenta Wirsbo AB samt Componenta Arvika AB. Componenta Corporations nederländska dotterbolag Componenta B.V. har ansökt om konkurs. Det turkiska dotterbolaget Componenta AS bedöms kunna fortsätta sin verksamhet utan att genomgå något rekonstruktionsförfarande.

Koncernen som helhet har ca 4270 anställda, inklusive tillfälliga anställda, i Turkiet, Finland, Nederländerna och Sverige. I Sverige finns ca 345 anställda samt ca 50 personer som inhyrd personal.

Koncernens nettoomsättning för räkenskapsperioden den 1 januari 2015 – 31 december 2015 uppgick till totalt 495 miljoner Euro. Resultatet för perioden uppgick till minus 82,5 miljoner Euro.

Här kan du läsa moderbolaget Componenta Corporations pressmeddelande

Componenta Främmestad AB
Ansökan om rekonstruktion
Beslut om rekonstruktion
Borgenärsbrev nr 1
Letter no 1 to creditors
Preliminär rekonstruktionsplan
Preliminary Reorganisation Plan
Rättelse av datum för borgenärssammanträde
PowerPoint-presentation vid borgenärssammanträdet 2016-10-11
Protokoll från borgenärssammanträde 2016-10-11
Beslut om förlängning Främmestad 2016-12-09
Rekonstruktörsberättelse och Ackordserbjudande 2017-02-23
Administrator´s report with Composition proposal 2017-02-23 
Beslut om ytterligare förlängning Främmestad 2017-03-03

Componenta Wirsbo AB
Ansökan om rekonstruktion
Beslut om rekonstruktion
Borgenärsbrev nr 1
Letter no 1 to creditors
Preliminär rekonstruktionsplan
Preliminary Reorganisation Plan
PowerPoint-presentation vid borgenärssammanträdet 2016-10-10
Protokoll från borgenärssammanträde 2016-10-10
Rekonstruktörsberättelse och Ackordserbjudande 2016-11-09
Administrator´s report with Composition proposal 2016-11-09
Beslut om förlängning Wirsbo 2016-12-09

Componenta Arvika AB
Ansökan om rekonstruktion
Beslut om rekonstruktion
Borgenärsbrev nr 1
Letter no 1 to creditors
Preliminär rekonstruktionsplan
Preliminary Reorganisation Plan
PowerPoint-presentation vid borgenärssammanträdet 2016-10-07
Protokoll från borgenärssammanträde 2016-10-07
Rekonstruktörsberättelse och Ackordserbjudande 2016-11-09
Administrator´s report with Composition proposal 2016-11-09

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Mon, 18 Dec 2017 23:31:13 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor