Nyheter

Arkiv

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i insolvensrätt den 21 april
NÄR: tisdagen den 21 april kl. 16.00 - 17.30.
Efter seminariet blir det mingel med enklare mat och dryck.
VAR: Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, 6 trp
OSA: senast fredagen den 17 april till susanne.bonnier@hamilton.se

Hyresvärdens ställning vid företagsrekonstruktion eller konkurs hos hyresgästen

Många hyresvärdar råkar någon gång ut för att en hyresgäst försätts i konkurs eller inleder företagsrekonstruktion. Som hyresvärd är det viktigt att känna till hur rekonstruktions- och konkursförfarandet påverkar hyresavtalet samt vilka rättigheter och skyldigheter som kan göras gällande mot hyresgästens rekonstruktör respektive konkursbo. Vid seminariet kommer bl a följande frågeställningar diskuteras;

-
 Får hyresvärden säga upp hyresavtalet i förtid vid
företagsrekonstruktion och konkurs?

- Omfattas hyresvärdens fordringar av ett ackord hos hyresgästen?

- Vilka fordringar kan hyresvärden bevaka i hyresgästens konkurs?

- Vad innebär bestämmelsen i 12:31 femte stycket jordabalken om att konkursboet inom en månad efter anmodan ska ställa lokalen till hyresvärdens förfogande?

Seminariet leds av advokaterna Hans Renman och Hedvig Mårstad.

Hans Renman är konkursförvaltare och delägare på Hamilton. Hans är även författare till boken Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (Norstedts juridik) och är expertkommentator i insolvensrätt för Blendow Lex Nova. 

Hedvig Mårstad är verksam inom Hamiltons insolvensrättsliga team och arbetar med konkurser och företagsrekonstruktioner.

Läs mer om vårt insolvensrättsliga team här.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Mon, 22 Jan 2018 12:50:13 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor