Nyheter

Arkiv

Varmt välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om en komplex rekonstruktion den 3 september kl. 16.00

Torsdagen den 3 september kl. 16.00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27.

Anmäl dig senast den 1 september. Ja tack jag kommer gärna

Utsikt över Stockholm

National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) har nyligen genomgått en företagsrekonstruktion och ett ackordsförfarande. Advokaten Lars Eric Gustafsson fick uppdraget som Nevs rekonstruktör och har tillsammans med advokaten Emma Berglund och ett team från Hamilton arbetat fram en rekonstruktionsplan och ett ackordsförslag som fastställdes av Vänersborgs tingsrätt den 23 mars 2015. Den första delen av ackordslikviden har redan betalats ut och den andra delen ska betalas ut under hösten 2015.


Hur gick rekonstruktionen till och vad var det som gjorde att den blev så lyckad? Dessa frågor och fler kommer att diskuteras av bl a Lars Eric Gustafsson och Emma Berglund från Hamilton. Vi är också glada att ha med oss Mattias Bergman, VD för Nevs, som kommer att  dela med sig av sin syn på arbetet ur ett VD- och företagsledningsperspektiv.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Mon, 22 Jan 2018 12:49:42 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor