Nyheter

Arkiv

Första utdelning med 20 % till fordringsägare i Onoff-konkursen

Den 11 juli 2015, fyra år efter det att Onoff gick i konkurs, bedömer konkursförvaltaren, advokat Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå, att det finns tillräckligt med marginal i relation mellan tillgångarna i konkursboet och de fastställda skulderna för att underhandsutdelning till fordringsägare med oprioriterade fordringar ska kunna ske.

Bedömningen görs bl.a. mot bakgrund av att avvecklingen av Onoffs tillgångar inledningsvis varit mycket framgångsrik samt att det under våren träffats en förlikning i en av de tvister som konkursboet varit inblandad i, vilken medfört att konkursboet tillförts ytterligare tillgångar.

Underhandsutdelning sker med belopp motsvarande 20 procent av de skulder som fastställts i det genomförda bevakningsförfarandet hos tingsrätten.

- Vi har dock varit nödgade att undanta vissa fordringsägare från underhandsutdelning, vilket naturligtvis inte betyder att de går miste om utdelning när konkursen kan avsluts, säger Lars Eric Gustafsson.

Undantaget gäller pga. olika formella skäl i de fall där det fortfarande råder tvist med fordringsägare om hur mycket de ska få bevaka i konkursen, samt vad gäller fordringsägare med lönefordringar, utländska fordringsägare och fordringsägare med fordringar som understiger ettusen kronor.

- Jag räknar med att det ska finns utrymme till ytterligare ca 20 % utdelning då konkursen kan avslutas förhoppningsvis under 2016 säger Lars Eric Gustafsson. 

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Mon, 18 Dec 2017 23:29:48 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor