Nyheter

Arkiv

NEVS i företagsrekonstruktion

Se aktuell information nedan med senaste händelse överst.

Den första ackordsbetalningen om 25 procent kommer att ske senast den 14 juni 2015. Den sista ackordsbetalningen om 25 procent ska ske senast den 14 oktober 2015. De fordringsägare som har högst 500 000 kronor i fordran får hela sin fordran betald senast den 14 juni 2015.

För INFORMATION TILL LEVERANTÖRER hänvisas till normala inköpskontakter på NEVS. Frågor om rekonstruktionen kan också ställas via e-post till nevs.purchasing@saabcars.com alternativt via NEVS växel på
tfn 0520-85 000.

NEVS HAR BETALAT SKULDERNA 9 SEPTEMBER 2015

UNDERRÄTTELSE AVSEENDE ACKORDSUTBETALNING 4 JUNI 2015 

INFORMATION LETTER REGARDING COMPOSITION PAYMENTS 4 JUNI 2015 

NEVS VÄXER MED TVÅ KINESISKA STRATEGISKA DELÄGARE 28 MAJ 2015

BESLUT OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE 15 APRIL 2015

NEVS OFFENTLIGT ACKORD OCH OMRÖSTNING 23 MARS 2015

NEVS REKONSTRUKTION FÖRLÄNGD 11 MARS 2015

BESLUT OM ACKORDSFÖRHANDLING 2 MARS 2015

NEVS GER UT ACKORDSFÖRSLAG 19 FEB 2015

FÖLJEBREV OCH FULLMAKT TILL ACKORDSFÖRSLAGET 19 FEB 2015

NEVS SENDS OUT A COMPOSITION PROPOSAL 19 FEB 2015

COVER LETTER AND PROXY TO VOTE FOR THE COMPOSITION PROPOSAL 19 FEB 2015

NEVS REKONSTRUKTION FÖRLÄNGD 11 DEC 2014

FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION 1 DEC 2014

PROLONGATION OF REORGANISATION 1 DEC 2014

INFORMATIONSSKRIVELSE 17 NOV 2014

INFORMATION LETTER 17 NOV 2014

REKONSTRUKTIONSPLAN 10 OKT 2014

REORGANISATION PLAN 10 OCT 2014

BORGENÄRSBREV 3 SEP 2014

LETTER TO CREDITORS 3 SEP 2014

Information om rekonstruktionen kommer att uppdateras löpande.

För kontakt i ärendet var vänlig maila nevs@hamilton.se

For further information in English please contact us at nevs@hamilton.se 

National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) har den 29 augusti 2014 inlett företagsrekonstruktion. Vänersborgs tingsrätt har utsett advokat Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå till rekonstruktör .

Här kan du läsa NEVS pressmeddelande 

Rekonstruktörens uppdrag är i första hand att säkerställa bolagets fortsatta verksamhet under den tid det tar att slutföra pågående förhandlingar med två globala fordonstillverkare, som bägge har intresse att investera i verksamheten.

För att möjliggöra detta har bolaget erhållit ett ägarlån för finansiering av fortsatt verksamhet under i första hand en månad, vilket preliminärt bedöms tillräckligt för att slutföra de pågående förhandlingarna.

Avsikten är att bolaget som resultat är av de pågående förhandlingarna kan genomföra en finansiell rekonstruktion utan ackord, med full betalning av bolagets samtliga skulder.

Lön till bolagets anställda kommer att förskotteras av den statliga lönegarantin. Lön för augusti har blivit försenad, men bedöms kunna utbetalas senast fredagen den 5 september. Lön för september bedöms kunna betalas i ordinarie tid, den 25 september.

För vidare information om rekonstruktionen hänvisas i första hand till NEVS enligt följande:

NEVS varslar om uppsägning av personal

Klicka här för INFORMATION TILL ANSTÄLLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Sun, 17 Dec 2017 16:59:42 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor