Nyheter

Arkiv

Hamilton legal rådgivare till Cinnober i samband med avtal om teknikleverans till NYSE Regulation, INC.

Hamiltons TMT | IP grupp har medverkat som legal rådgivare till Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Cinnober”) i samband med att Cinnober tecknat licensieringsavtal samt avtal om support och underhållstjänster med NYSE Regulation (ett dotterbolag till New York Stock Exchange). Genom avtalet tillhandahåller Cinnober teknologilösningar för marknadsövervakning av initialt fem av NYSE’s börs- och handelsplatser.

Hamilton har biträtt med framtagande av och förhandlingar kring all legal dokumentation rörande systemleveransen och tjänster kring densamma.

Hamiltons TMT | IP team som leds av Thomas Nygren har i denna affär huvudsakligen utgjorts av advokat Pontus Stenbeck.

Hamilton har biträtt Cinnober som legal rådgivare i samtliga teknikrelaterade avtal som bolaget träffat sedan det första avtalet ingicks med American Stock Exchange 2001 samt som rådgivare i samband med olika företagsförvärv, nu senast i år i samband med köpet av TDM företaget BOAT från Markit Group.

Cinnober Financial Technology AB (publ) är ett svenskt it-bolag listat på Nasdaq OMX First North Stockholm fokuserat på utveckling och licensiering av högteknologiska system till den finansiella sektorn. Cinnobers kunder är bl a BM&FBOVESPA, Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, Eurex, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, MarkitSERV, ICE Liffe and Stock Exchange of Thailand. För mer om Cinnober se även, www.cinnober.com

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Sun, 17 Dec 2017 16:58:51 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor