Nyheter

Arkiv

Hamilton biträdde Cinnober i samband med förvärvet av BOAT från Markit

Hamilton har biträtt Cinnober Financial Technology i samband med förvärvet av Londonbaserade BOAT Services från Markit.

BOAT Services är en oberoende leverantör av sk TDM-tjänster (Trade Data Monitoring) till den europeiska värdepappers-marknaden. BOAT tillhandahåller en MiFID-förenlig rapporteringsplattform som gör det möjligt för MTF:er (oreglerade handelsplatser) och värdepappersbolag att uppfylla sina skyldigheter om rapportering av genomförda Europeiska OTC-affärer. BOAT samlar in, jämför, validerar och lagrar OTC-handelsdata samt publicerar datan till marknaden i realtid.

BOAT bildades 2006 av ett konsortium av banker i avsikt att skapa en oberoende neutral aktör i samband med införandet av MiFID och sammanhängande regelverk. BOAT såldes under 2007 till nyligen NASDAQ-noterade Markit och har sedan dess opererat under benämningen Markit Trade Reporting.

Cinnober är en ledande leverantör av teknologiplattformar och avancerade tekniska lösningar till den globala värdepappersmarknaden.

- Hamilton har varit vår partner i 15 år och hjälpt oss med alla våra internationella IT-avtal till världens största banker och clearinghus. Vi är glada att Hamilton nu också har medverkat i processen av vårt senaste förvärv där de från start och har varit ett stort stöd. Hamilton har en förmåga att snabbt sätta sig in i komplicerade processer och kommer snabbt med konstruktiva förslag som kan omsättas i praktiken, säger Veronica Augustsson, VD för Cinnober.

Hamilton har biträtt i förhandlingar, DD-processen samt med upprättande av transaktionsdokumentation och samordning av rådgivare. Ett team från Osborne Clarke i London med Thomas Colmar som ansvarig jurist, har medverkat i frågor rörande engelsk rätt. Hamiltons team har i första hand utgjorts av Thomas Nygren (ansvarig delägare) och biträdande juristerna Pontus Stenbeck, Gustav Thorslund och Emmy Sedin.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Mon, 22 Jan 2018 12:51:48 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor