Nyheter

Arkiv

Hamilton vann uppmärksammat varumärkesmål

Hamilton har genom advokaterna Björn A Samuelson och Caroline Waering tagit hem segern i målet om varumärket Teamwork i Stockholms tingsrätt. Hamilton har företrätt Teamwork International AB i tvist mot Dreamwork Scandinavia AB. Hamiltons klient är innehavare av varumärket Teamwork, som är registrerat bland annat i kategorin som omfattar personaluthyrningstjänster. Efter att motparten väckt talan om hävning av varumärket, samtidigt som de utan rätt började använda varumärket Teamwork för sina tjänster, vann Hamiltons klient över motparten i den frågan såväl i tingsrätten som i hovrätten. Något prövningstillstånd meddelades inte av HD. Den skadeståndstalan för varumärkesintrång som varit vilande under den första processen återupptogs 2011 och Stockholms tingsrätt har nu slagit fast att motparten är skadeståndsskyldig för det intrång som begåtts. De frågeställningar som åberopats av motparten, att ett intrång inte förelegat och att intrånget inte avsett förväxlingsbara tjänster, har ogillats av tingsrätten. Tvärtom har tingsrätten bifallit Teamworks påståenden, att intrånget varit omfattande, att intrånget skett uppsåtligt och att varumärket Teamwork har ett värde, som medger såväl skälig ersättning som ersättning för goodwillskada.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Mon, 18 Dec 2017 23:28:13 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor