Nyheter

Arkiv

Rekonstruktören Lars Eric Gustafsson har lagt fram sin berättelse och förmedlat P Pocketstället AB:s ackordsförslag om 50 %

Stockholms tingsrätt beslutade den 23 september 2013 om inledande av företagsrekonstruktion för P Pocketstället AB, 556600-5038 varvid advokaten Lars Eric Gustafsson förordnades till rekonstruktör. Pocketstället har vidtagit omfattande kostnadsbesparande åtgärder under rekonstruktionsperioden och har förhandlat med kunder och leverantörer för att säkerställa fortlöpande leveranser av böcker. I dagsläget pågår förhandlingar med potentiella investerare som kan tillföra Pocketstället nytt kapital samt bidra med synergieffekter.

Ett viktigt kvarvarande moment i rekonstruktionen är att Pocketstället måste komma överens med sina borgenärer om ett ackord. Pocketstället har därför den 12 december 2013 skickat ut ett ackordsförslag till sina borgenärer. Ackordsförslaget går i korthet ut på att Pocketstället erbjuder sina oprioriterade borgenärer 1 000 kronor (eller det lägre belopp som fordran uppgick till den 23 september 2013) samt ett 50 % ackord på resterande del av fordran. Ackordslikviden skall erläggas genom fem avbetalningar med start 30 dagar efter det att tingsrättens beslut om ett fastställt ackord har vunnit laga kraft. Den sista avbetalningen skall ske senast den 31 mars 2015. När erforderlig majoritet uppnåtts kommer Pocketstället att ansöka om förhandling i tingsrätten om ett offentligt ackord.  

Kontakta advokaten Emma Berglund, emma.berglund@hamilton.se eller 08-505 501 00, för beställning av ackordsförslag, ackordsbalans och rekonstruktörsberättelse

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Mon, 18 Dec 2017 23:28:19 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor