Nyheter

Arkiv

Hamilton vann målet om varumärket Teamwork

Trots att tingsrätten och hovrätten kom fram till att registreringen av varumärket Teamwork inte skulle hävas använde sig det bolag som inte ägde registreringen av Teamwork varumärket i sin marknadsföring, med bland annat helsidesannonser i Svenska Dagbladet, för att bygga upp sin verksamhet.

Svea hovrätt har i deldom fastställt att den registrerade innehavaren av varumärket ”Teamwork” fortfarande är innehavare av rätten till varumärket. Domen är slutgiltig efter att Högsta domstolen i dagarna beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget Teamwork Technology International AB är registrerad innehavare av varumärket Teamwork ibland annat klassen 35 avseende ”bistånd till företag med personalresurser inom kontor och administration”. Ett annat bolag som fått en snarlik firma registrerad, AAA Teamwork AB, har i bemanningsbranschen startat upp en traditionell verksamhet med användning av det redan registrerade varumärket Teamwork och med hjälp av detta varumärke lyckats bygga upp en verksamhet som omsatt tiotals miljoner kronor per år. Innehavaren av varumärket har haft en väsentligt mindre verksamhet. Trots flera försök att få ett interimistiskt förbud vid vite mot otillåten användning av varumärket har innehavaren av varumärket inte kunnat ställa den säkerhet som domstolarna krävt. Detta trots att tingsrätten kommit fram till att det registrerade innehavet inte skulle hävas och senare även hovrätten kommit till samma slut.

Michael Haglind, som representerar den legala innehavaren, uttrycker sin frustration över den brist på skydd för varumärken som gällande lagstiftning innehåller. Michael Haglind säger: ”Vi som är ett litet företag har inte möjlighet att ställa de säkerheter domstolarna kräver när ett stort bolag bara påstår att vi inte längre skulle ha rätt till vårt varumärke. Det känns tydligt att det större bolaget kallt räknar med att vi inte ska kunna kräva dem på något kännbart skadestånd i sammanhanget om det skulle visa sig att deras påstående är fel.”  Advokat Björn A Samuelson, Hamilton Advokatbyrå, som företrätt den vinnande sidan i målet understryker, att det kan finnas ett behov, mot bakgrund av domstolarnas beslutskäl, att lagstiftaren i frågan om vilken säkerhet som ska till för att få ett interimistiskt förbud inför grunder som ger stöd för domstolarna att ta större hänsyn till vilka möjligheter ett litet bolag har att ställa säkerhet. Detta särskilt i en situation där användningen uppenbart uppsåtligt kränker den registrerade innehavarens rättigheter och det inte finns något som pekar på att innehavaren av varumärket uppehåller en registrering enbart för att blockera ett kommersiellt berättigat användande av varumärket, så kallad defensivregistrering. Det är mycket viktigt att även bolag med begränsade ekonomiska resurser kan förlita sig på att dess tillgångar inte kan tas över utan ett fungerande skyddsnät i form av ett tillämpligt rättssystem. Det är inte alltid tillräckligt som avskräckande sanktion att det i efterhand finns möjlighet att kräva skadestånd. Vem kan vara säker på att bolaget fortfarande existerar innan en lång och kostsam rättsprocess för att försvara registreringen är i hamn. De offentligrättsliga sanktionerna spelar heller i regel inte någon roll.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Mon, 22 Jan 2018 13:00:40 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor