Nyheter

Arkiv

Hamilton biträder Cinnober

Hamiltons TMT | IP grupp har medverkat som legal rådgivare till Cinnober Financial Technology AB (publ) i samband med tecknande av licensierings- och utvecklingsavtal samt avtal om support och underhållstjänster med den brasilianska börsen BM&FBovespa. Genom Cinnobers teknologi kan BM&FBovespa integrera sina fyra befintliga handelsplatser i ett gemensamt clearingsystem. Systemet som avser clearing i realtid, blir världens genom tiderna mest omfattande i sitt slag enligt Nils-Robert Persson, ordförande i Cinnober. Clearingsystemet som är utvecklat för höghastighetshandel, kan hantera fler än 10 miljoner konton i realtid och blir därmed ett av de största och mest tekniskt avancerade i världen.

Hamilton har biträtt med framtagande av och förhandlingar kring all legal dokumentation rörande systemleveransen och tjänster kring densamma.

Hamilton har biträtt Cinnober i upprättandet av alla avtal med börser och handelsplatser över hela världen sedan det första utvecklingsavtalet skrevs med American Stock Exchange 2001. Avtalet med BM&FBovespa är det mest omfattande och utmanande av alla IT-projekt som byrån hittills har medverkat i, säger Hamiltons managing partner, Thomas Nygren.

Hamiltons team har huvudsakligen bestått av Thomas Nygren och Pontus Stenbeck.

Cinnober Financial Technology AB (publ) är ett svenskt it-bolag fokuserat på utveckling och licensiering av högteknologiska börssystem. Cinnober har levererat börssystem till kunder som American Stock Exchange, London Metal Exchange, NYSE Liffe, Deutsche Börse, Eurex, Borsa Italiana, Burgundy m fl, www.cinnober.com. 

BM&FBovespa är Sydamerikas största börs och marknadsplats avseende såväl värdepapper som råvaror och derivatinstrument samt valutor. Marknadsplatsen bildades 2008 genom ett samgående mellan Sao Paulobörsen och Brazilian Mercantile & Future Exchange, www.bmfbovespa.com.    

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Mon, 18 Dec 2017 23:31:32 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor