Nyheter

Arkiv

Fortfarande ett trettiotal Onoff-butiker till salu i Sverige

Sex Onoffbutiker i Estland i dotterbolag drivs vidare av konkursboet

Söndagen den 31 juli var sista dagen som kvarvarande Onoff-butiker i Sverige som inte sålts till Expert hölls öppna med en slutrea på 70 %.

-Utförsäljningen av Onoffs stora varulager i de egna butikerna sedan konkursutbrottet den 11 juli har varit mycket framgångsrik och konkursboet har i genomsnitt fått in ca 80-90 % av varulagervärdet, säger konkursförvaltaren Lars Eric Gustafsson.

De trettio butiker som Expert förvärvade och tillträdde den 25 juli öppnar under ny flagg denna vecka.

De kvarvarande butikerna i Sverige har varit mycket svårare att få något snabbt avslut på trots intensiva förhandlingar med olika köpare. I helgen har därför dessa butiker annonserats ut i lokal och rikspress var för sig. Hyresvärdarna har också i vissa fall själva tagit över ansvaret för att hitta nya hyresgäster. Generellt är det svårare att hitta nya ägare till butiker utanför storstadsregionerna.

-Det är en stor fördel för konkursboet ju fler butiker som kan överlåtas eftersom det minskar skuldsidan i konkursen eftersom såväl framtida hyror som i vissa fall löneskulderna minskar om Onoffs personal kan få ny anställning hos en ny ägare som skedde med Expertöverlåtelsen, säger Lars Eric Gustafsson.

Hamilton Advokatbyrå 2011-08-01

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Sun, 17 Dec 2017 22:18:35 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor