Nyheter

Arkiv

Bouppteckningen i Onoff-konkursen är klar.

Förvaltaren i Onoff-konkursen, advokat Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå, lämnar idag in konkursbouppteckningen. Av denna framgår att tillgångarna i Onoff:s konkursbo uppgår till ca 220 mkr och skulderna till ca 571 mkr.

Tillgångarna i boet kommer främst från konkursboets fortsatta verksamhet under tiden närmast efter konkursen och från försäljningen av Onoff-butiker till Expertkedjan. Utförsäljningen av Onoffs stora varulager har varit mycket framgångsrik och konkursboet har i genomsnitt fått in ca 60 procent av varulagervärdet.

-       Vi är mycket nöjda med att vi har lyckats säkra betydande värden till konkursboet säger Lars Eric Gustafsson. Tack vare affären med Expertkedjan och den framgångsrika fortsatta driften av konkursboet, beräknas utdelning till oprioriterade fordringsägare kunna ske med minst 20 procent och kanske mer. Affären med Expertkedjan innebar också att ett stort antal anställda kunde behålla sina jobb och huvuddelen av alla lönefordringar kommer att täckas av den statliga lönegarantin.

Onoff konkursen som inleddes den 11 juli är en av Sveriges största konkurser under senare år om man ser på det sammanlagda värdet, antalet anställda och verksamhetens omfattning.

-       En sådan här stor konkurs kräver mycket resurser säger Lars Eric Gustafsson. Totalt har vi varit som mest 30 personer på Hamilton som under sommaren har varit engagerade i arbetet med realisering av tillgångar, hantering av personalfrågor för 1000 anställda mm. Mycket arbete återstår fortfarande med att realisera resterande tillgångar och att utreda konkursen och upprätta förvaltarberättelse. Vi kommer också att inleda ett bevakningsförfarande där alla fordringsägare får anmäla sina krav till tingsrätten. Min ambition är att konkursen kan vara avslutad under andra halvåret 2012.

Konkursförvaltaren Advokat Lars Eric Gustafsson, kan nås på telefon 0708-396136

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Mon, 22 Jan 2018 11:16:39 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor