Nyheter

Arkiv

AllTele förvärvar Ventelo

AllTele är en ledande aktör i konsolideringen av svensk telekommarknad. Under de senaste tre åren har AllTele haft en årlig tillväxt om mer än 50 %. Bolaget är nu Sveriges femte största oberoende teleoperatör med såväl fasta som mobila data- och teletjänster. Tillväxten följer AllTeles strategi att växa snabbt genom förvärv. De senaste tre åren har AllTele genomfört 17 förvärv av bolag och rörelser.

Genom förvärvet av Ventelo Sverige AB stärker AllTele sin position inom SME-segmentet och offentlig sektor. Ventelo erbjuder dessutom wholesale lösningar till andra operatörer genom sin egen infrastruktur för produktion av data- och teletjänster.

Hamilton har biträtt AllTele i arbetet med genomförande av aktieförvärvet samt även med aktiemarknadsrättsliga frågor i form av bl a prospekt avseende upptagande till handel av de aktier som emitterades mot apportegendomen. Prospektet blev registrerat och offentliggjordes den 22 september 2011.

Hamiltons team har bestått av Thomas Nygren, Maria Rosén, Pontus Stenbeck och Christoffer Thibblin.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2017

Sun, 17 Dec 2017 16:52:57 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor