Medarbetare

Johan Linder

Advokat

Expertis:
Konkursförvaltare
Arbetsrätt, Insolvensrätt och Tvistlösning

Johan har arbetat med konkurs- och insolvensrelaterade frågor sedan början av 1990-talet, och var alltså med om den konkursvåg som då svepte över landet. Under den perioden upptog arbete med framförallt konkurser nästan hela hans tid, och han ägnade sig åt avveckling av fastighetsbolag samt  industri-, handels- och tjänsteföretag av olika storlek och inriktning. Även efter det att konkursvågen ebbade ut har han fortsatt att arbeta med konkurser, rekonstruktioner och likvidationer i stor omfattning, och har efter mer än 25 år i branschen erfarenhet av åtskilliga hundra sådana ärenden.

Inom ramen för arbetet med konkurser och rekonstruktioner har Johan utvecklat en särskild kompetens inom området statlig lönegaranti, och ingår bl a i den sk Nationella lönegarantigruppen (ett riksgemensamt samarbetsorgan för lönegarantifrågor).

Han är också engagerad i Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON).

Johan ingår också i Hamiltons arbetsrättsgrupp. Han har sedan mitten av 1990-talet arbetat med löpande rådgivning i arbetsrättsliga frågor och biträder vid olika typer av förhandlingar och i tvister inför domstol. Hans processande är dock inte begränsat till arbetsrättens område. Han åtar sig uppdrag som ombud även i andra civilrättsliga tvister, av naturliga skäl ofta tvister med anknytning till konkurser, såsom återvinningstvister, men också tvister av annat slag.

Genom åren har Johan vid ett flertal tillfällen hållit kurser och föredrag inom framförallt insolvens- och arbetsrättens område, både inom ramen för Hamiltons verksamhet och på uppdrag av externa kursarrangörer.

Johan har varit engagerad i föreningslivet och var under åren 2008-2015 styrelseledamot i Södertälje Basketbollklubb (ordförande 2011-2015)

CV

Karriär

1991– Advokatfirman Rindborg/Hamilton
1988–1991 Notarie, Kronofogdemyndigheten och Huddinge tingsrätt

1988 Jur kand, Stockholms universitet

Övrigt

Styrelseordförande i Rekon Stockholm.
Styrelseledamot i Rekon Sverige och Täljehallen AB.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Wed, 24 Jan 2018 07:00:41 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor