Medarbetare

Michael Levin

Advokat | Delägare

Expertis:
Konkursförvaltare
Insolvensrätt, Fastighetsrätt och Corporate

Michael har under sina över trettio år på Hamilton varit rådgivare, biträtt och varit direkt ansvarig för rekonstruktioner, avvecklingar och överlåtelser i samband med insolvens både på borgenärs- och gäldenärssidan.

Michael arbetar även med förvärv och överlåtelse av bolag och fastigheter samt löpande rådgivning i fastighetsrelaterade frågor. Före anställningen på advokatbyrån var Michael verksam vid Näringslivets Byggnadsdelegation och biträdde där VD Ulf Brunfelter i det principiellt viktiga expropriationsmålet Sporrong & Lönnroth mot Svenska Staten vid Europadomstolen i Strasbourg .

Branschkännedom sträcker sig från verkstad och IT, över fastigheter, finans- och flygbranschen till detaljistområdet. Klienter är svenska och internationella banker, fonder och andra finansiella institut, fastighetsbolag samt bolag, bland annat inom service- och detaljistområdet.

Arbete inom insolvensrätt har innefattat bland annat uppdrag som konkursförvaltare i Leasing Consult-koncernen och ansvarig jurist vid avvecklingsrekonstruktionen av Finans AB Nyckeln under 1990-1997, med tillgångar motsvarande ett dåtida värde av cirka 8 miljarder kronor. För närvarande är Michael konkursförvaltare vid avvecklingen av Sonys detaljistverksamhet i Sverige samt i den svenska Expert-koncernen bestående av 14 bolag med drygt 60 egna butiker och cirka 75 berörda franchisetagare. Sammantaget berörs knappt 1000 anställda av avvecklingen.

CV

Karriär

1990– Delägare, Hamilton
1984–1990 Biträdande jurist
1982–1984 Jurist, Näringslivets Byggnadsdelegation

1984 Jur kand, Stockholms universitet
1974 Studier i ekonomi och statistik, Stockholms universitet

Övrigt

Medlem i International Bar Association (IBA), Insol och Interlaw

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Wed, 24 Jan 2018 07:00:42 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor