Medarbetare

Lars Eric Gustafsson

Advokat | Delägare

Expertis:
Konkursförvaltare
Corporate, Insolvensrätt och Tvistlösning

Lars Eric är specialiserad på svenska och internationella insolvensförfaranden. Han har företrätt såväl börsnoterade företag som banker i deras egenskap som kreditgivare i stora insolvensärenden. Lars Eric har ofta uppdrag som rekonstruktör och konkursförvaltare men är också verksam som rådgivare till olika företag i både affärsmässiga och juridiska frågor med särskild inriktning på krissituationer. Lars Eric är styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal medelstora bolag.

Exempel på olika pågående och slutförda uppdrag.

Rekonstruktör för National Electric Vehicle Sweden AB, (fd SAAB Automobiles verksamhet i Trollhättan), när bolaget framgångsrikt genomförde ett 50 procents ackord och refinansiering av verksamheten.

Konkursförvaltare för Onoff Sverige AB med mer än 1000 anställda och 87 butiker och stormarknader i Sverige, Finland och Estland. Konkursen fortfarande pågående med omfattande tvister i domstol och avveckling av dotterbolag.

Genomfört uppdrag som rekonstruktör för en mängd bolag inkluderande flera börsnoterade IT-bolag och andra riskkapitalägda företag som kunnat fortsätta sin verksamhet efter genomförda ackord, nyemissioner och refinansieringar. Genomfört omförhandlingar med refinansieringar av stora och små bolag utan offentliga ackord.

Medverkat som rådgivare till styrelse och ägare i uppbyggnaden av flera större och medelstora företag inom handel, tjänsteföretag och fastighetssektorn.

Uppdrag som ombud i kredittvister för försäkringsbolag och banker samt uppdrag som skiljeman i aktieägartvister.

Lars Eric Gustafsson är rankad som en av de ledande juristerna inom insolvensrätt i Sverige av Legal 500 and Chambers Europe.

CV

Karriär

1985– Delägare, Hamilton
1983–1985 Jurist, Ackordscentralen i Stockholm
1979–1981 Assistent till ekonomidirektören, JM Byggnads & Fastighets AB

1993 Kurs i International Financial Law, Wadham College, Oxford
1983 Jur kand, Stockholms universitet
1980 Ekonomexamen, Uppsala universitet

Övrigt

Författare till boken Företagsrekonstruktion och ackord utgiven av Norstedts Juridik 2014

Medlem i International Bar Association

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Eric_Gustafsson

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Wed, 24 Jan 2018 00:33:35 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor