Medarbetare

Hans Renman

Advokat | Delägare

Expertis:
Konkursförvaltare
Insolvensrätt och tvistlösning

Hans är specialiserad på kredit- och insolvensrätt och förordnas löpande som konkursförvaltare. Bland nyligen avgjorda uppdrag kan nämnas;

KPNQwest Sweden AB. Bolaget hade investerat över en miljard kronor i byggnationen av ett fiberoptiskt nät i Sverige. Konkursboet drev med framgång ett antal tvister, bland annat mot staten avseende återbetalning av överskjutande mervärdesskatt, vilket gjorde det möjligt att lämna utdelning till oprioriterade borgenärer.

Joachim Posener. Genom att följa upp ett tips avseende tillgångar på Jersey kunde ett banktillgodohavande med ett värde på omkring tre miljoner kronor tillföras konkursboet.

Hans är rankad som en av de ledande insolvensjuristerna i Sverige (Legal 500 och Chambers and Partners)

"Hans Renman is valued by his clients and has recently been involved in a number of high-profile restructurings and formal bankruptcies. Sources report: 'He is great and has a brilliant theoretical knowledge of the subject area.' (Chambers Europe 2014)

“Hans Renman has a sterling reputation among clients, who consider him ´one of the best insolvency lawyers in Stockholm´. Another source added that he is ´always timely and accurate.´ (Chambers Europe 2013)

Krediträttsliga uppdrag utgörs bland annat av rådgivning till banker, finansbolag, fastighetsbolag och andra bolag.

Hans är också specialiserad på kommersiella tvister och skiljeförfaranden.

Hans har varit ombud i ett stort antal tvister om återvinning till konkursbo. I de återvinningstvister som lett till lagakraftvunnen dom har han alltid varit på den vinnande sidan. Flertalet tvister har dock avsett andra frågor, exempelvis aktieköpsavtal, licensavtal, återförsäljaravtal, maskinleveransavtal och avtal i telekommunikationsbranschen.  

CV

Karriär

2002– Delägare, Hamilton
1989–2001 Biträdande jurist, Hamilton 
1987–1989 Notarie, Sollentuna tingsrätt

1986 Jur kand, Stockholms universitet

Övrigt

Författare till manualen Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (Norstedts juridik)
Medförfattare till Lexino-kommentaren till konkurslagen (Karnov Group)
Författare till expertkommentarer i insolvensrätt (Blendow Lex Nova)
Författare till flera artiklar i insolvensrätt (Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet)
Författare till krönikor och debattartiklar (Dagens Juridik) 
Regelbundet anlitad som föreläsare i insolvensrätt vid universitet och konferenser i Sverige och utomlands
Diploma in International Award Writing
(Chartered Institute of Arbitrators England 2006)
Diploma in International Commercial Arbitration
(Chartered Institute of Arbitrators England 2007)

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Wed, 24 Jan 2018 08:53:37 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor