Kapitalmarknad Uppdrag

Hamilton har företrätt Karo Pharma

Hamilton har företrätt Karo Pharma i sam­band med dess fö­re­trä­dese­mis­sion om cir­ka 800 mil­jo­ner kro­nor. Karo Pharma är ett spe­ci­al­ty phar­ma-fö­re­tag som ut­veck­lar och mark­nads­för pro­duk­ter till apo­tek och di­rekt till sjuk­vår­den. Karo Pharma har ett börs­vär­de om cir­ka fy­ra mil­jar­der kro­nor och är no­te­rad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.