Bank och finans Uppdrag

Hamilton assisterade Deutsche Pfandbriefbank AG

Hamilton as­si­ste­ra­de Deutsche Pfandbriefbank AG i sam­band med de­ras fi­nan­sie­ring av Heimstadens för­värv av vis­sa fas­tig­he­ter i Stockholm. Portföljen om­fat­tar ca 57.000 kvadrat­me­ter bo­stads­y­ta. Hamilton var an­sva­ri­ga för fram­ta­gan­de och för­hand­ling av fi­nan­sie­rings­do­ku­men­ta­tio­nen och as­si­ste­ra­de vid till­trä­det den 10 ok­to­ber 2017.