Konkurrens och upphandling Uppdrag

Hamilton har vunnit upphandlingsmål för SCA

Hamilton har ny­li­gen fö­re­trätt SCA i dom­stol i ett mål ang en om­fat­tan­de of­fent­lig upp­hand­ling av hy­gi­en­pro­duk­ter som ge­nom­förts av 13 kom­mu­ner och lands­ting i söd­ra Sverige. Förvaltningsrätten i Växjö har bi­fal­lit SCA:s ta­lan och be­slu­tat att upp­hand­ling­en ska gö­ras om. Domen har vun­nit la­ga kraft.

Fredrik Linder och Mikael Dubois på Hamilton var om­bud för SCA.