Hamilton Nyhet

Mergermarkets M&A Legal League Table för Q1 2017

Vi är stol­ta över att kun­na med­de­la att fir­man fått en myc­ket fin pla­ce­ring i Mergermarkets M&A Legal League Table för Q1 2017. Hamilton är ran­kad topp tre gäl­lan­de an­ta­let ge­nom­för­da trans­ak­tio­ner un­der mät­pe­ri­o­den.