Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton biträder MTG vid försäljning

Hamilton bi­träd­de Modern Times Group MTG AB (publ) i sam­band med för­sälj­ning­en av MTG:s fri-TV, be­tal-TV, di­gi­ta­la verk­sam­he­ter och ra­di­osta­tio­ner i Baltikum till den li­tau­is­ka och let­tis­ka mo­bi­lo­pe­ra­tö­ren Bite, som ägs av Providence Equity Partners. Verksamheten som sål­des i trans­ak­tio­nen vär­de­ra­des till to­talt 115 mil­jo­ner eu­ro.

Hamiltons team be­stod av

Pontus Bergsten, Mats Johnsson, Erica Hegerin, Pontus Stenbeck, Simon Hahn, Sophie Westermark, Erik Pettersson och Sofi Lissman.