Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton biträdde NVC Holding AB

Hamilton bi­träd­de NVC Holding AB, port­följ­bo­lag till HealthCap V L.P., i sam­band med för­sälj­ning­en av Globen Ögonklinik AB, som be­dri­ver ögon­sjuk­vård ge­nom si­na spe­ci­a­list­kli­ni­ker, till Capio, ett av Europas le­dan­de häl­so- och sjuk­vårds­fö­re­tag.

Hamiltons team be­stod av

Emil Hedberg, Pontus Bergsten, Joachim Funariu och Sofi Lissman.