Anbudsunderlag Nyhet

Vanda Acars AB i konkurs – anbudsunderlag

Vanda Acars AB för­sat­tes i kon­kurs av Södertörns tings­rätt den 29 au­gusti 2016. Tingsrätten har ut­sett ad­vo­kat Emma Berglund, Hamilton Advokatbyrå till kon­kurs­för­val­ta­re.

Anbudsunderlag av­se­en­de rö­rel­sen åter­finns här.

OBS. Ny tid för an­bud 22 sep­tem­ber 2016 kl. 12.00