Anbudsunderlag Nyhet

Fastighet säljes i konkursen av Timrarö Fastigheter AB

Stamfastigheten Österåker Timrarön 1:17 säl­jes för kon­kurs­bo­ets räk­ning.

För an­buds­un­der­lag, vän­li­gen kon­tak­ta ad­vo­kat Tomas Johansson på
tel 08-50550173 el­ler e-post to­mas.jo­hans­son@ha­mil­ton.se

Hamilton Advokatbyrå
Att: Tomas Johansson
Box 715
101 33 STOCKHOLM