Insolvens och rekonstruktion Nyhet

Nyheter insolvensrätt mars 2016

Inom in­sol­vens­rät­tens om­rå­de har det kom­mit ny rätts­prax­is, nya pröv­nings­till­stånd, nya lagänd­ring­ar, nya ut­red­ning­ar m.m.

För att un­der­lät­ta för Dig har Hamiltons in­sol­vens­rätts­grupp gjort en sam­man­ställ­ning över des­sa ny­he­ter. Läs om ny­he­ter­na här.

Vill du ve­ta mer om grup­pen, läs här.

Aktuellt

Se fler Nyheter