Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har biträtt Distil Networks, Inc.

Hamilton har bi­trätt Distil Networks, Inc. vid dess för­värv av IT-säkerhetsbolaget ScrapeSentry. Distil Networks är världs­le­dan­de in­om s.k. “bot de­tec­tion”. ScrapeSentry är en spin-off från det le­dan­de IT-säkerhetsföretaget Sentor och till­han­da­hål­ler en lös­ning för skydd av im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter på in­ter­net. Hamiltons team be­stod pri­märt av Martin Prager, Lisa Ericsson och Christofer Hemsedahl.