Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har biträtt Ceder Capital

Hamilton har bi­trätt Ceder Capital vid dess för­värv av ma­jo­ri­te­ten i Viametrics AB. Viametrics grun­da­des år 1994 och ut­veck­la­de då den förs­ta be­söks­räk­na­ren i Sverige. Idag finns man i 50 län­der och är en av värl­dens fem störs­ta ak­tö­rer in­om om­rå­det. Hamiltons team be­stod pri­märt av Martin Prager och Pontus Stenbeck.