Hamilton Nyhet

Nevs har slutbetalat ackordet

Den 9 sep­tem­ber 2015, dvs. drygt en må­nad fö­re fast­ställd sista be­tal­dag, be­ta­la­de Nevs den and­ra och sista de­len av det fast­ställ­da ac­kor­det om 50 pro­cent. Totalt har Nevs be­ta­lat ut ca 327 mkr till de opri­o­ri­te­ra­de bor­ge­nä­rer­na.