Insolvens och rekonstruktion Nyhet

Underrättelse avseende ackordsutbetalning Nevs AB

National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) kom­mer att ge­nom­fö­ra den förs­ta del­be­tal­ning­en av ac­kords­lik­vi­den till opri­o­ri­te­ra­de ford­rings­ä­ga­re lö­pan­de un­der näs­ta vec­ka, i en­lig­het med det fast­ställ­da ac­kor­det. En un­der­rät­tel­se om det­ta har skic­kats ut till bo­la­gets bor­ge­nä­rer.

Underrättelse av­se­en­de ac­kords­ut­be­tal­ning

Aktuellt

Se fler Nyheter