Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har biträtt SciBase Holding AB

Medicinteknikföretaget SciBase Holding AB (publ) har den 2 ju­ni 2015 no­te­rats på Nasdaq First North.

I sam­band med no­te­ring­en ge­nom­för SciBase en ny­e­mis­sion av 3 300 000 nya ak­ti­er, med en brut­to­lik­vid om 165 mil­jo­ner kro­nor, i ett er­bju­dan­de till all­män­he­ten i Sverige och in­sti­tu­tio­nel­la in­ve­ste­ra­re i Sverige och ut­om­lands. Vid ut­nytt­jan­de av den över­till­del­nings­op­tion som ut­fär­dats kan er­bju­dan­det kom­ma att om­fat­ta högst 3 795 000 nya ak­ti­er, in­ne­bä­ran­de en brut­to­lik­vid om cir­ka 190 mil­jo­ner kro­nor.

Hamilton har bi­trätt SciBase i sam­band med no­te­ring­en och er­bju­dan­det, med ett team be­stå­en­de av Mattias Detterfelt, Pontus Stenbeck, Linn Jonsson och Gustav Thorslund.