Hamilton Nyhet

Nya delägare i Nevs

Nevs med­de­la­de vid en press­kon­fe­rens un­der går­da­gen att bo­la­get har fått två nya ki­ne­sis­ka de­lä­ga­re. De nya ak­tieä­gar­na är sta­den Tianjins ut­veck­lings­om­rå­de Tianjin Binhai Hi-tech in­dust­ri­al Development Area (THT) och Beijing State Research Information Technology Co, Ltd. (SRIT).

Här kan du lä­sa Nevs press­med­de­lan­de