Corporate | M&A Uppdrag

Hamilton har biträtt säljaren vid försäljningen av Fågelviksgruppen

Hamilton har bi­trätt säl­ja­ren vid för­sälj­ning­en av Fågelviksgruppen till H.I.G. Capital. Fågelviksgruppen är i dag Sveriges och Skandinaviens le­dan­de tek­nik- och ser­vice­le­ve­ran­tör till tax­i­bran­schen. I or­ga­ni­sa­tio­nen in­går bland an­nat väl­kän­da va­ru­mär­ke­na som TaxiKurir, Taxi 020, Topcab, Norgestaxi och Taxi Skåne. Under år 2014 om­sat­te Fågelviksgruppen cir­ka fem mil­jar­der SEK. Hamiltons team led­des av Martin Prager, pri­märt bi­trädd av Pontus Stenbeck, Emmy Sedin och Gustav Thorslund (Corporate), Fredrik Linder och Mikael Dubois (Konkurrensrätt), Fredrik Gillgren och Ulrika von Sivers (Finansiering).