Insolvens och rekonstruktion Nyhet

Offentligt ackord avseende Nevs

Vänersborgs tings­rätt har hål­lit bor­ge­närs­sam­man­trä­de om of­fent­ligt ac­kord av­se­en­de Nevs. Borgenärerna rös­ta­de för ac­kor­det och tings­rät­ten fast­ställ­de där­ef­ter ac­kords­för­sla­get. Tingsrätten för­ord­na­de ad­vo­kat Lars Eric Gustafsson att ut­ö­va till­syn över att Nevs full­gör si­na åta­gan­den en­ligt ac­kor­det.

Protokoll bor­ge­närs­sam­man­trä­de

Resultat av om­röst­ning­en

Aktuellt

Se fler Nyheter