TMT | IP Uppdrag

Hamilton har biträtt Konica Minolta

Hamilton har bi­trätt Konica Minolta vid för­sälj­ning­en av Koneo AB till ett pri­vat kon­sor­ti­um. Koneo-koncernen le­ve­re­rar hel­hets­lös­ning­ar in­om do­ku­menthan­te­ring och IT över he­la Sverige. Koneo har c:a 150 an­ställ­da och dri­ver verk­sam­het på nio oli­ka or­ter i Sverige.

Hamiltons team led­des av Thomas Nygren, bi­trädd främst av Pontus Stenbeck och Gustav Thorslund.