Insolvens och rekonstruktion Nyhet

NEVS ger ut ackordsförslag

NEVS ger idag ut ett ac­kords­för­slag till bo­la­gets bor­ge­nä­rer. Tillsammans med ac­kords­för­sla­get, vil­ket in­klu­de­rar en re­kon­struk­törs­be­rät­tel­se från re­kon­struk­tö­ren Lars Eric Gustafsson, finns ett föl­jebrev och en full­makt att rös­ta för för­sla­get.

Ackordsförslaget kan lä­sas här

Följebrevet och full­mak­ten kan lä­sas här

Aktuellt

Se fler Nyheter