Hamilton Uppdrag

Hamilton har biträtt Instalco

Hamilton har bi­trätt Instalco i sam­band med för­vär­ven av Rörläggaren och OTK Klimat Installationer. Rörläggaren är en le­dan­de VVS-installatör i söd­ra Sverige med kon­tor i Malmö, Helsingborg och Växjö och OTK Klimat Installationer är en le­dan­de ven­ti­la­tions­ak­tör med verk­sam­het främst i Stockholm / Mälardalen. De ti­di­ga­re ägar­na i bo­la­gen har åter­in­ve­ste­rat i Instalco.

Hamiltons team be­stod av Mattias Detterfelt (an­sva­rig de­lä­ga­re) samt bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Linn Jonsson, Lisa Ericsson, Ulrika von Sivers, Emmy Sedin och Peter Edin.