Hamilton Nyhet

Fortsatt rekonstruktionsförfarande för NEVS

Vid bor­ge­närs­sam­man­trä­de den 8 ok­to­ber 2014 har tings­rät­ten be­slu­tat att re­kon­struk­tions­för­fa­ran­det för National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) tillåts fort­sät­ta till den 29 no­vem­ber 2014.