Hamilton Nyhet

Kentaro AB i konkurs

Kentaro AB för­sat­tes den 17 ju­li 2014 i kon­kurs vid Stockholms tings­rätt. Tingsrätten har ut­sett ad­vo­kat Hans Renman, Hamilton Advokatbyrå, till kon­kurs­för­val­ta­re.

Konkursbeslutet över­kla­ga­des av Kentaro AB, men Svea hov­rätt be­slu­ta­de den 9 sep­tem­ber 2014 att in­te med­de­la pröv­nings­till­stånd.

Kentaro AB in­går i en in­ter­na­tio­nell kon­cern som för­vär­var och säl­jer vi­da­re me­di­a­rät­tig­he­ter till oli­ka ty­per av id­rot­te­ve­ne­mang, främst in­om fot­boll. I kon­cer­nen finns bl.a. tv-rät­tig­he­ter­na till Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan i Sverige. Det svens­ka bo­la­get har år­li­gen om­satt knappt 300 mil­jo­ner kr.