Hamilton Nyhet

Tyresö Fotboll AB i konkurs

Tyresö Fotboll AB har den 24 ju­ni 2014 för­satts i kon­kurs av Nacka tings­rätt. Advokat Lars Eric Gustafsson, Hamilton Advokatbyrå, har ut­setts till kon­kurs­för­val­ta­re och ad­vo­kat Anna Philipson bi­trä­der ho­nom i hand­lägg­ning­en.

Tyresö Fotboll AB äger Tyresös fram­gångs­ri­ka fot­bolls­dam­lag, som i maj nåd­de fi­na­len i Champions League i Barcelona. Bolaget har se­dan i mars va­rit un­der re­kon­struk­tion och den 10 ju­ni be­slöt tings­rät­ten att re­kon­struk­tio­nen in­te skul­le för­läng­as.