Hamilton Uppdrag

Framgång i hovrätten i viktigt mål

Hamiltons Tom Johansson har vun­nit i hov­rät­ten lik­som ti­di­ga­re vid tings­rät­ten i det prin­ci­piellt in­tres­san­ta må­let gäl­lan­de Countermine. Han har fö­re­trätt den ti­di­ga­re VD:n i bo­la­get och må­let har gällt frå­gor om sty­rel­sens och VD:s an­svar för in­for­ma­tions­giv­ning i det börsno­te­ra­de bo­la­gets delårs­rap­por­ter in­för en kom­man­de stör­re ny­e­mis­sion.