Hamilton Nyhet

Hamilton har företrätt Provinsfastigheter vid försäljning av fastighetsbestånd

Hamilton har fö­re­trätt Provinsfastigheter vid för­sälj­ning­en av bo­lag med ett fas­tig­hets­be­stånd om 28 kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter. Köpare är ett jo­int ven­tu­re-bo­lag ägt till li­ka de­lar av Hemfosa Fastigheter AB och Crown Nordic Management AB. Fastigheterna är be­läg­na i Stockholmsregionen och i mel­lers­ta och söd­ra Sverige och har ett un­der­lig­gan­de fas­tig­hets­vär­de om ca 1.285 mkr. Hamiltons team be­stod av Per Månsson (Fastighet), Fredrik Gillgren (Bank & Finans) och Thomas Myrdal (M&A), bi­träd­da av ad­vo­ka­ter­na Carl Odelberg och Pontus Stenbeck samt jur kand Ulrika von Sivers och John Gustafsson.