Hamilton Uppdrag

Hamilton har biträtt vid fastighetsaffär på Gotland

Hamilton har fö­re­trätt Region Gotland och AB Gotlandshem vid för­sälj­ning av 14 fas­tig­he­ter på Gotland. Köpare är Hemsö. Värdet av trans­ak­tio­ner­na upp­går till en halv mil­jard kro­nor. Hamiltons team be­stod av Henrik Ståhlberg, an­sva­rig ad­vo­kat samt bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Sevan Kosejian och Nike Berlin.