Hamilton Nyhet

Hamilton har biträtt vid förvärv av Gnotec-koncernen

Hamilton har fö­re­trätt Frauenthal Automative Holding GmbH, dot­ter­bo­lag till Frauenthal Holding AG som är no­te­rad på bör­sen i Wien, vid för­vär­vet av Gnotec AB med dot­ter­bo­lag från Gnosjögruppen AB (helägt av Sjätte AP-fonden). Gnotec är ett le­dan­de fö­re­tag, med fem till­verk­nings­en­he­ter i Sverige och Slovakien, in­om till­verk­ning av me­tal­kom­po­nen­ter för bl.a. for­donsin­du­strin med kun­der såsom Volvo Trucks, Volvo Car Corporation, Scania, och Renault. Förvärvet var vill­ko­rat av kon­kur­rensmyn­dig­he­ter­nas god­kän­nan­de i Österrike.

Hamiltons team be­stod av Thomas Myrdal, an­sva­rig de­lä­ga­re (M&A) samt ad­vo­ka­ter­na och bi­trä­dan­de ju­ris­ter­na Pontus Stenbeck, Jennie Lööw, Mikael Dubois, Ulrika von Sivers och John Gustafsson.